Skolen

Evje Ungdomsskole
Evjeveien
4735 Evje

37931850/91177079 -rektor
37931851 - fax
37931854/91554157 - ass.rektor
37931853 - kontor
          

E-post : 
post@evje-ungdomsskole.no


Kontaktskjema

Læringsplattform

Her logger du på nasjonale prøver

Lykke til!

Elevundersøkelsen

Klikk her for å logg på elevundersøkelsen

Porteføljeverktøyet for foreldre i fronter

Se vedlegg

Nyheter

Friidrett.jpg

Friidrettsdag

Tysdag 26.august, er det klart for friidrettsdag på Hornnes stadion ved Otrahallen.
Les mer »   18.08.2014

Velkomen til nytt skuleår

Eg vil på denne måten ynskje alle velkomne til nytt skuleår. De som har klikka dykk inn på sida vår er kanskje føresette som har fått heim skjema med eleven. Hugs fristen på 29/8 2014 for å sende tilbake dei underskriftane vi ber om. På fana "informasjon" ligg mykje av den informasjonen som kan vere naudsynt for dykk å kjenne til. Elles er læringsplattforma Fronter den viktigaste kommunikasjonskanalen vi har når det gjeld fag og vurdering av elevane.Då håpar og trur eg på eit godt samarbeid til beste for læringsutbyte til eleven. Kjell Hansen Rektor
13.08.2014

Informasjon om streiken blant lærerne

Informasjon om lærerstreikens følger for Evje ungdomsskule vil til enhver tid være oppdatert på hjemmesiden til Evje og Hornnes kommune. http://www.e-h.kommune.no Åpne for link.
Les mer »   08.08.2014

Vegg.jpg

Sjablongverksted

Design gruppa i 8.kl. har laga flott sjablongkunst på skoleveggen.
Les mer »   11.06.2014

Skuleruta 2014 -2015

På grunn av at det hadde kome inn ein feil i tidligeare oppsett er det nå kome ny skulerute. Her er vinterferien veke 9 og ikkje 10 slik det var i sett opp før. Veke 9 er rett. Ny skulerute ligg under informasjon Rektor
23.05.2014

RSS

Søk