Skolen

Evje Ungdomsskole
Evjeveien
4735 Evje

37931850/91177079 -rektor
37931851 - fax
37931854/91554157 - ass.rektor
37931853 - kontor
          

E-post : 
post@evje-ungdomsskole.no


Kontaktskjema

Læringsplattform

Her logger du på nasjonale prøver

Lykke til!

Elevundersøkelsen

Klikk her for å logg på elevundersøkelsen

Porteføljeverktøyet for foreldre i fronter

Se vedlegg

Nyheter

Rådgjevaråret.jpg

Nytt rådgjevarår !

Skulen er i gang att og 10.klasse skal igjen førebu seg på å søkje til vidaregåande. Sjekk ut korleis me skal gjere det...
Les mer »   01.09.2014

60m3.jpg

Friidrett i flott vær!

Elevane ved ungdomsskulen, var på Hornnes stadion og prøvde seg på mange ulike øvingar innan friidrett, tysdag 26.august.
Les mer »   31.08.2014

Informasjonsmøte for foreldre og føresette 8. september

Gå vidare for å lese innkallinga.
Les mer »   29.08.2014

Celle 1.jpg

Cellemodellar

Elevane i 10.kl. har laga modellar av ulike celler. Her kan du sjå nokre av dei.
Les mer »   25.08.2014

Velkomen til nytt skuleår

Eg vil på denne måten ynskje alle velkomne til nytt skuleår. De som har klikka dykk inn på sida vår er kanskje føresette som har fått heim skjema med eleven. Hugs fristen på 29/8 2014 for å sende tilbake dei underskriftane vi ber om. På fana "informasjon" ligg mykje av den informasjonen som kan vere naudsynt for dykk å kjenne til. Elles er læringsplattforma Fronter den viktigaste kommunikasjonskanalen vi har når det gjeld fag og vurdering av elevane.Då håpar og trur eg på eit godt samarbeid til beste for læringsutbyte til eleven. Kjell Hansen Rektor
13.08.2014

RSS

Søk